voorwoord

corine heuvelmans
2022 was een pittig jaar voor Dream4Kids. De na-effecten van corona waren zeker nog voelbaar en dat betekende dat we op zoek moesten naar nieuwe inkomstenbronnen, oude contacten nieuw leven hebben ingeblazen en na een paar rustige eerste maanden weer volop Droomdagen konden organiseren.

We zijn nog steeds een klein team maar met elkaar enorm gedreven en gemotiveerd om kinderen met een trauma een Droomdag te geven en zo weer vertrouwen en hoop voor de toekomst.

Die gedrevenheid en enthousiasme heeft in 2022 geresulteerd in een aantal mooie acties zoals o.a. de Chocoladeletter, maar ook Cycle4Dreams was erg succesvol. 

 

Trots zijn we ook dat we voor een periode van 3 jaar gekozen zijn tot partner van de AFAS Foundation. Heel bijzonder en waardevol om te merken dat het werk wat we doen wordt omarmt door AFAS.

 

Verder zijn de eerste stappen gezet richting de ontwikkeling van de Droomreis. Tijdens de Droomreis nemen we de kinderen mee op reis naar hun Droomdag om zo meer positieve ervaringen en nieuwe herinneringen te creëren en de negatieve ervaringen en oude herinneringen te overschrijven. Onderzoek heeft ons namelijk geleerd dat je 3 positieve ervaringen nodig hebt om 1 negatieve te overschrijven. Als we de dag oprekken naar een reis en de kinderen vanaf het begin betrekken door ze ook zelf meer regie te geven, kunnen we nog meer positieve ervaringen creëren en zo voor meer impact zorgen. 

 

Tot slot hebben we een menukaart ontwikkeld voor bedrijven om ons op verschillende manieren te steunen, maar zeker ook om zelf als organisatie voor Dream4Kids aan de slag te gaan. Wil je dus je organisatie meer betrokken maken bij Dream4Kids laat het ons dan weten via info@dream4kids.nl en we kijken samen wat de mogelijkheden zijn. We bieden je organisatie een unieke kans om collega’s uit te dagen en bij te dragen aan het uit laten komen van een mooiste droom. MVO, teambuilding en netwerken ineen! 

Dream4Kids zet zich in voor jonge kinderen met een trauma. Nu nog hoofdzakelijk in de regio Brabant, maar we weten dat ons werk in heel Nederland van belang is. Nu en in de toekomst. Daar gaan we de komende jaren gestaag aan verder bouwen. Samen maken we het verschil. 

 

Warme groet,

corine heuvelmans
Directeur Stichting Dream4Kids

missie, visie, strategie en toekomst

De missie van Dream4Kids is om alle kinderen tussen 6 en 12 jaar met een trauma een nieuwe, positieve start bieden door hun mooiste dromen te vervullen tijdens een Droomdag. Elke Droomdag is uniek, op maat gemaakt en specifiek afgestemd op de behoeften, wensen en dromen van het kind.
Niemand zou op jonge leeftijd een traumatische ervaring mogen meemaken. Maar helaas is dat niet te voorkomen. Er gebeuren nu eenmaal heftige dingen in het leven, ook bij kinderen. Denk aan het overlijden van een ouder, broer of zusje, een auto-ongeluk, een vechtscheiding, (seksueel) geweld, mishandeling of verwaarlozing. Sommige kinderen komen hier niet zonder professionele hulp zelf uit. Voor hen zet Dream4Kids zich in. Onze droom is dat wij voor ieder kind tussen de 6 en 12 jaar met een trauma een fantastische Droomdag mogelijk kunnen maken. Zo wordt de negatieve spiraal doorbroken. Kinderen zijn onze toekomst. Het is van groot belang dat alle kinderen voelen dat zij mogen bestaan en dat zij met een positief gevoel naar de toekomst kunnen kijken.

Om onze missie te bereiken, willen we toewerken naar een netwerk van vrijwilligers die in hun eigen regio Droomdagen voor kinderen met een trauma organiseren. Deze regioteams opereren dan onder aansturing van het centrale kantoor.

 

Door toe te werken naar een netwerk van vrijwilligers komen we dichter bij onze ultieme droom: kinderen met een trauma in heel Nederland de Droomdag van hun leven bezorgen. We hebben in 2022 verdere stappen gezet in het samenstellen van de regioteams en de basis gelegd van een eerste pilot team. We gaan op zoek naar de verbinding en binding met onze vrijwilligers om zo als organisatie steviger te staan en nog meer kinderen te kunnen bereiken.

 

Onze droom is dat wij voor ieder kind tussen de 6 en 12 jaar met een trauma een unieke en fantastische Droomdag mogelijk kunnen maken. Zo wordt de negatieve spiraal doorbroken. Kinderen zijn onze toekomst. Het is van groot belang dat alle kinderen voelen dat zij mogen bestaan en dat zij met een positief gevoel naar de toekomst kunnen kijken.

Onze kernactiviteit blijft het organiseren van Droomdagen en daarin is kwaliteit (naast kwantiteit) een heel belangrijk speerpunt. We leren steeds meer over trauma en wat trauma doet met kinderen en dit verwerken we in onze Droomdagen. We zijn zoveel meer dan een organisatie die een “leuk dagje uit” organiseert voor kinderen met een trauma. Er zitten een hele filosofie achter waarom we doen wat we doen en het is belangrijk dat we dit delen met onze donateurs, sponsoren, bedrijven en het publiek. Dit jaar is het onderzoek met de Radboud Universiteit zo goed als afgerond. We zijn dit onderzoek gestart naar het effect en de impact van de Droomdagen op het welbevinden en het herstel van kinderen met een trauma. Alle interviews (met droomkinderen, ouders/verzorgers en zorgprofessionals) hebben plaats gevonden en worden aangevuld met een kwalitatieve onderzoekslijn en dit leiden tot een wetenschappelijke publicatie in de zomer van 2023.

 

Verder hebben we 2022 gebruikt om te onderzoeken waar onze krachten liggen qua fondsenwerving. Een goede, gedegen fondsenwervingsstrategie gaat richting geven en helpen bij de keuzes waar we onze aandacht op richten. We zien dat binnen bedrijven het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds belangrijker wordt en dat bedrijven steeds vaker de werknemers in de gelegenheid stellen om vrijwilligerswerk te doen. Als we dit combineren met een donatie (per Droomdag) aan Dream4Kids dan is het een win-win situatie voor beiden partijen.

 

Verder hebben we in 2022 een aantal succesvolle acties gedaan die gerelateerd zijn aan de verkoop van een product. Zowel de chocoladeletteractie en de actie met de carnavalsemblemen (gestart rond 11/11) heeft een mooie donatie opgeleverd. Kijkend naar de toekomst zullen we dan ook meer op zoek gaan naar vergelijkbare initiatieven.

DE droomdagen

Het organiseren van Droomdagen is onze kernactiviteit. Elke Droomdag is uniek en wordt zo goed als kan georganiseerd naar de wens en dromen van het kind. Een unieke Droomdag helpt de gevolgen van het trauma te verminderen, geeft kinderen weer moed en energie voor de toekomst én maakt deel uit van het behandelplan dat door behandelaars is opgesteld.

Droomgidsen aan het woord

Regelmatig zetten we vrijwilligers van Dream4Kids in het zonnetje. Wie zijn ze, wat drijft ze en waarom zetten ze zich in voor kinderen met een trauma? Dit keer: Sanne Nieuwenhuijsen en Floor de Laak
Lees het interview
Droomgidsen
Sanne Nieuwenhuijsen en floor de laak

onze Clubdag

Ook in 2022 vond het evenement plaats bij strandpaviljoen De IJzeren Man in Vught. Op zaterdag 24 September kwamen vele (droom)kinderen bij elkaar om een fantastische dag te beleven met lotgenoten en dierbaren. Klimmen, klauteren, zwemmen, popcorn maken, ijsjes eten, glitter tattoos laten zetten of foto’s maken in de fotobooth, het kon allemaal. De kinderen hebben genoten van een heerlijke dag die speciaal voor ze werd georganiseerd.   De Clubdag is een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Dream4Kids voor alle kinderen (t/m 16 jaar) die in het verleden een Droomdag hebben gehad.
Omdat Dream4Kids de kinderen na hun Droomdag niet wil loslaten, is er de jaarlijkse Clubdag. Een dag waarop de kinderen onbezorgd kunnen genieten van allerlei leuke activiteiten, entertainment en natuurlijk lekker eten en drinken. De dag is volledig verzorgd en de kinderen staan centraal. Vele vrijwilligers zetten zich in om ook déze dag speciaal te maken en tot in de puntjes te regelen.   De eigenaren van de IJzeren Man openen hun deuren kosteloos voor Dream4Kids en maken deze Clubdag volledig mogelijk. Een bijzonder mooi gebaar en we willen hen daarvoor uiteraard ook enorm bedanken. Naast de IJzeren Man willen we natuurlijk ook alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze dag tot een feestje te maken enorm bedanken.
Top
Voorwoord
Missie, visie, strategie en toekomst
Droomdagen
Dreamchasers aan het woord
Onze clubdag