vrijwilligers bij Dream4Kids

Vrijwilligers zijn voor ons heel belangrijk. De sleutel van het succes van onze Droomdagen ligt in het enthousiasme en de regelkracht van de droomgidsen. In de veranderende maatschappij blijft het werven en binden van vrijwilligers voor ons een continu aandachtspunt.

 

Het trainen, begeleiden en coachen van vrijwilligers is een intensief proces. Het zou mooi zijn, als we de energie kunnen vasthouden door met droomgidsen een langere relatie aan te gaan. Als droomgidsen meerdere Droomdagen organiseren en zich voor een aantal jaren aan ons willen binden, kunnen we de opgebouwde ervaring en kennis beter vasthouden. We gaan in 2023 onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, dat haalbaar is. We kijken hierbij goed naar andere vrijwilligersorganisaties en hoe zij hun werk hebben ingericht, zowel inhoudelijk als in de coördinatie, aansturing en kwaliteitsbewaking.

We organiseerden 5 fysieke informatieavonden voor vrijwilligers in 2022 en daarnaast meerdere 1-op-1 informatiesessies.

 

Daarnaast waren er vrijwilligers die hielpen met taken op kantoor, zoals de administratie en het versturen van de chocolade letters.

 

Alle vrijwilligers die voor ons als droomgids aan de slag gaan geldt dat ze een informatiepakket met onze werkwijze en alle procedures die bij ons van toepassing zijn ontvangen. In 2022 hebben we het informatiepakket voor droomgidsen geactualiseerd en opgefrist. Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een VOG moeten kunnen overleggen. Vanaf 2020 vraagt Dream4Kids ook aan haar vrijwilligers om een gedragscode te ondertekenen.

 

Tevens waren er vrijwillige scholieren/studenten en particulieren die zelf fondsenwervende activiteiten opzetten. Zo waren er diverse ROC scholen die activiteiten hebben georganiseerd als Knip4Kids en Bake4Kids. Het blijft mooi en bijzonder om te zien dat deze scholieren/studenten zich inzetten voor kinderen met een trauma en zo dromen uit laten komen.

het start met een visie

De volgende visie weerspiegelt ons als Dream4Kids voor het werken met vrijwilligers:

Vanaf het begin zijn we begonnen met een groep vrijwilligers, en nog steeds zijn vrijwilligers de drijvende kracht achter alles wat we doen. Zij zijn ons grootste team en het hart van onze organisatie. Ze verbinden ons met hun gemeenschap en brengen Dream4Kids naar elke gemeenschap. Vrijwilligers brengen een schat aan perspectieven, vaardigheden en cultuur met zich mee – zij zijn het gezicht van Dream4Kids en voor de droomkinderen die we dienen. Onze vrijwilligers hebben verschillende achtergronden en culturen en zijn verenigd door één doel.

 

Bij Dream4Kids proberen we allemaal een echte impact te maken op het leven van droomkinderen met een trauma, door hun droom waar te maken. Iedereen bij Dream4Kids speelt een cruciale rol in deze missie. Sommigen richten zich op fondsenwerving, administratie, evenementen en anderen organiseren Droomdagen. Zo laten we zien dat de toekomst ook iets moois te bieden heeft. We laten droomkinderen geloven in de toekomst en voelen en ervaren dat zij belangrijk zijn.

Top
Vrijwilliger bij dream4kids
Het start met een visie